Trefferliste
6.3 Projektcontrolling im agilen Projektmanagement in:

IT-Controlling , Seite 137 - 140

IT-Strategie, Multiprojektmanagement, Projektcontrolling und Performancekontrolle